Tutup

Tumpuan AWANI 7:45 - Rusia bakal jadi pelabur utama?, Perlombongan dan eksport bauksit

Residen Rusia, Vladimir Putin sifatkan malaysia sebagai rakan kongsi utama dalam negara Asia. Dokumen Prosedur Operasi Standard SOP berhubung aktviti perlombongan dan pengeksportan bauksit di negeri Pahang dimuktamadkan. Perinciannya dalam AWANI 7:45 malam ini dan astroawani.com