Uruskan sumber dan bekalan air di Malaysia

Negara masih gagal manfaatkan sepenuhnya taburan air hujan yang tinggi akibat pengurusan air yang kurang ideal. Menurut Pengurus Rangkaian Pembangunan Kapasiti Malaysia untuk Pengurusan Lestari Air, MyCDNet, Datuk Lom Chow Hock, selain pengurusan bekalan, pengurusan penggunaan air juga harus dititikberatkan.