Usaha kerajaan untuk kurangkan kadar pengangguran belia

Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad menyatakan langkah-langkah yang akan diambil oleh Kerajaan untuk mengurangkan kadar penggangguran belia dan membantu golongan belia mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan kenyataan Menteri Kewangan, pada 27 Jun 2019 kadar penggangguran di kalangan belia Malaysia pada tahun 2018 adalah sebanyak 10.9% jauh lebih tinggi daripada kadar pekerjaan iaitu 3.4%