Jun 15, 2018
Waktu kemuncak penerbangan di LTSIP ialah dari jam 7 hingga 9 pagi; 12 tengah hari hingga 2.30 petang dan 6 petang hingga 8.30 malam. Penganjuran Festival E-sukan GIRLGAME dilihat ...