Tutup

Pantau permainan video, elak pengaruh ekstrem

Pantau permainan video, elak pengaruh ekstrem
Melalui permainan video, seseorang pemain itu akan memberi usaha mereka secara bersungguh-sungguh sehingga mereka berjaya untuk ke peringkat yang seterusnya. - Gambar hiasan
SEMUA pihak dalam negara kita harus memainkan peranan masing-masing dalam membendung sebarang pengaruh yang tidak baik atau ekstrem yang boleh datang melalui permainan video (video game). Di kala seluruh dunia kini sedang menghadapi ancaman hebat yang datang dari golongan pelampau atau ekstrem, sebarang faktor yang boleh menjadi punca berlakunya sesuatu kegiatan pelampau dan ekstrem perlu diberi perhatian yang serius melalui proses pemantauan dan pencegahan. Antara faktor punca yang sering dikaitkan dengan kegiatan golongan pelampau serta ekstrem ialah melalui permainan video khususnya permainan video yang memiliki unsur negatif.

Permainan video merupakan permainan elektronik yang melibatkan tindak balas dengan antara muka pengguna (user interface) untuk menghasilkan maklum balas visual di sebuah peranti video. Perkataan video dalam permainan video secara tradisinya menggambarkan sesebuah peranti paparan paparan bitmap atau raster, tetapi berikutan istilah permainan video atau video game menjadi semakin terkenal di serata dunia termasuk di Malaysia, ia juga boleh digambarkan dengan apa-apa jenis peranti paparan yang lain. Sistem elektronik yang digunakan untuk memainkan permainan video dikenali sebagai platform seperti komputer peribadi (PC) dan konsol permainan video. Permainan video ini telah wujud lebih 30 tahun dahulu. Ia mula muncul sekitar tahun 1980an khususnya di negara-negara maju. Permainan video ini kemudiannya telah dieksport keserata dunia termasuk di Malaysia serta telah menjadi satu alat permainan yang digemari oleh rakyat negara ini khususnya golongan kanak-kanak dan remaja.
Terdapat pelbagi jenis permainan video yang ditawarkan di luar sana. Permainan video ini boleh membawa kebaikan sekiranya kita mengunakan bahan permainan yang baik. Permainan video ini juga boleh membawa kepada keburukan sekiranya kita mengunakan bahan permainan yang tidak baik. Terdapat pelbagai perbicangan dan perdebatan yang dilakukan di serata dunia mengenai kebaikan dan keburukan yang boleh dibawa melalui permainan video ini. Antara kebaikan yang boleh dibawa oleh permainan video ini termasuklah ia dikatakan dapat membantu mempercepatkan pengerakan minda pemain. Melalui permainan video ini, pemain akan melakukan beberapa pergerakan pantas dan pada masa yang sama mereka juga dikehendaki untuk berfikir dengan cepat untuk melakukan tindakan yang seterusnya di dalam permainan terbabit. Segala gerakan pantas ini akan menyebabkan pengerakan dan minda seseorang pemain menjadi lebih cepat serta tangkas. Sekali gus dapat melahirkan individu yang mampu untuk berfikir dengan cepat dan tangkas terutamanya ketika hadapi situasi yang cemas.

Selain itu, permainan video ini juga dapat membantu membina ketabahan seseorang individu. Melalui permainan video, seseorang pemain itu akan memberi usaha mereka secara bersungguh-sungguh sehingga mereka berjaya untuk ke peringkat yang seterusnya di dalam permainan video yang mereka bermain. Secara tidak langsung, ia akan membentuk ciri-ciri individu yang tidak mudah berputus asa dalam kehidupan. Permainan video juga dikatakan dapat membentuk daya kreativiti yang tinggi di kalangan pemain, meningkatkan keupayaan diri pemain itu sendiri untuk menyelesaikan sesuatu masalah serta mengalakkan pemain untuk bercampur gaul serta membuat kawan baru dengan pemain video yang lain.
Permainan video juga boleh mengundang keburukan di mana ia boleh mempengaruhi minda dan emosi pemain terutamanya minda dan emosi golongan kanak-kanak serta remaja yang tidak memiliki tahap minda yang matang serta emosi yang stabil berbanding dengan orang dewasa. Apa yang lebih membimbangkan ialah terdapat permainan video yang memaparkan ciri-ciri keganasan, lucah, tidak bermoral serta yang tidak sesuai dengan tatacara hidup masyarakat timur. Semua ini boleh membawa kepada pengaruh negatif kepada minda seseorang pemain. Sekiranya pengaruh negatif ini tidak dikawal dari peringkat awal, ada kemungkinan ia akan mempengaruhi karektor seseorang individu ke arah ekstrem sehingga boleh membawa bahaya kepada diri individu yang terlibat serta orang sekeliling.

Oleh yang demikian, adalah penting supaya satu langkah yang proaktif diambil dari sekarang bagi memastikan segala permainan video yang digunakan dalam negara kita terdiri daripada permainan yang membawa manfaat kepada pemainnya dan bukannya permainan yang tidak membawa sebarang faedah serta yang boleh membawa pengaruh yang bahaya. Golongan kanak-kanak serta remaja dalam negara kita perlu dilindungi pada setiap masa supaya mereka tidak didedahkan sebarang permainan video yang tidak membawa kebaikan kepada diri mereka. Di dalam perkara ini, pihak ibu bapa serta penjaga perlu memainkan peranan mereka secara aktif dengan memantau segala permainan video yang dimain oleh anak-anak mereka. Pihak kerajaan perlu melakukan proses pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang dengan memastikan tiada permainan video yang bahaya dijual serta digunakan dalam negara kita.

Aspek pendidikan juga penting bagi melahirkan kesedaran orang ramai mengenai isu ini. Orang ramai dalam negara kita perlu dididik supaya tidak melayari permainan video yang memiliki ciri-ciri negatif serta yang tidak membawa sebarang kebaikan kepada mereka. Permainan video merupakan satu bentuk permainan moden yang digunakan pada masa kini oleh ramai pihak. Terdapat banyak kebaikan yang boleh diperolehi melalui permainan video sekiranya kita mengunakannya dengan betul.


* Dr Muzaffar Syah Mallow, Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

** Pandangan yang diutarakan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak berkaitan dengan Astro AWANI.