Tiga nilai teras yang dikenalpasti ialah cinta, kegembiraan dan saling menghormati. di mana cinta dianggapkan teras kepada pendidikan.
Tiga nilai teras yang dikenalpasti ialah cinta, kegembiraan dan saling menghormati. di mana cinta dianggapkan teras kepada pendidikan.