Tutup
Kumpulan yang mahukan politik baharu melihat, inilah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan segera.
SEBAGAI kerajaan baharu, perubahan ke arah politik baru tidak hanya boleh melalui proses di peringkat wacana semata-mata.
Datuk Osman Sapian Terkini
Tiada rekod ditemui