Tutup
Kita akan menyekat perbincangan dan pemikiran jika terus membuat andaian tanpa melihat kepada fakta kes-kes sebelum ini.
Apabila kita terus membuat andaian tanpa melihat kepada fakta kes-kes sebelum ini, kita akan menyekat perbincangan dan pemikiran ke arah mendapatkan maklumat yang lebih kukuh, jelas dan tepat.