Tutup
Maka norma-norma baharu dalam menjaga alam sekitar berpunca pencemaran kenderaan perlulah dikaji dan diberi nafas baharu.
Jika peluang menggubal dasar tidak diambil, maka masih adakah kesempatan seperti ini pada masa akan datang untuk mewujudkan keharmonian dalam alam sekitar agar kita bebas asap pencemaran.