Setakat ini, sebanyak 83,759 unit Projek Perumahan Rakyat telah disiapkan di seluruh negara untuk golongan kurang berkemampuan, manakala sebanyak 25,000 unit lagi masih dalam peringkat pelaksanaan.