Malaysia mempunyai pendekatan dan cara tersendiri dalam membentuk negara berbilang bangsa dan agama serta dapat mengekalkan keharmonian.
Malaysia mempunyai pendekatan dan cara tersendiri dalam membentuk sebuah negara berbilang bangsa dan agama serta dapat mengekalkan keharmonian.