Pasukan bomba perlu mendapatkan pelan struktur sesebuah kawasan daripada PBT sebelum turun menjalankan kerja penyelamatan.
Pasukan bomba perlu mendapatkan pelan struktur sesebuah kawasan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT) sebelum turun menjalankan kerja penyelamatan mangsa di dalam air.