Tutup
Sebarang kekurangan barang keperluan akan terus ditempah bagi memastikan keperluan sepanjang Aidilfitri dan Gawai Dayak mencukupi.
Sebarang kekurangan barang keperluan akan terus ditempah bagi memastikan keperluan sepanjang Aidilfitri dan Gawai Dayak mencukupi.