Disember 22, 2017
Perubahan teknologi tidak hanya memberi kesan kepada sektor tertentu malah sektor kewangan turut mengadaptasi perubahan tersebut. Crowdfunding bukan sesuatu yang asing namun pengen...