Tutup
kejahatan hanya akan rancak sekiranya diberi perhatian