Tutup

Video  | Bisnes

Tiada potongan Bajet 2016 ke atas aktiviti makroekonomi

Kerajaan tidak mengurangkan bajet untuk aktiviti pembiayaan mikro dalam pengubahsuaian Bajet 2016 yang akan dibentangkan pada 28 Januari. Menurut Setiausaha Bahagian Pelaburan Strategik Kementerian Kewangan (MOF) Datuk Ahmad Badri Mohd Zahir pembiayaan mikro penting bagi membantu golongan 40 peratus ke bawah keluar dari garis kemiskinan.