Tutup

Hari ke-2 Great 2014

Gabungan Rakan Entraprenueuer Aspirasi Terhebat atau GREAT 2014, berlangsung selama 4 hari sebagai sebuah platform mengabungkan usahawan di Malaysia untuk berkongsi idea. Hari ini hari kedua. Untuk mendapatkan maklumat lanjut kita bersama rakan setugas Israr Khalid yang berada di MaGIC Cyberjaya.