Tutup

Kepentingan sistem pembentungan mapan dan lestari

Konsep pembangunan lestari dan mapan yang digunapakai pada masa sekarang menyebabkan penyelenggaraan loji rawatan sisa kumbahan memerlukan kos yang tinggi. Konsep itu pada masa sama, memastikan alam sekitar terpelihara di samping menjamin kesihatan penduduk daripada terdedah kepada risiko penyakit disebabkan sisa kumbahan.