Video  |  Malaysia

Januari 23, 2017
Objektif rukun negara adalah sebagai ideologi dan rujukan kepada pembentukan negara bangsa yang berpegang tegus kepada lima prinisp yang diperkenal pada 1970 itu. Tetapi rukun nega...