Tutup

Agenda AWANI: Kempen Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPO)

Wawancara bersama Nazri Kahar dan tetamu jemputan, S/usaha Bhgn, Majlis Antipemerdagangan Orang & Antipenyeludupan Migran (MAPO), KDN, Syuhaida Abdul Wahab Zen & Pengarah Bahagian Bimbingan dan Kaunseling, Jabatan Pembangunan Wanita, Dr. Raja Kamariah Raja Mohd Khalid di dalam rancangan 'Agenda AWANI'.