Tutup

AWANI Pagi: M.A.D Youth Summit - Memperkasa belia

AWANI Pagi bersama Hakim Rahman dan Geegee Ahmad menemubual tetamu jemputan, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Leadereronomics Group, Roshan Thiran, Pakar Keibubapaan & Penulis ?Smart Parents, Brighter Kids?, Zaid Mohamad & Ketua Eksekutif HRDF, Elanjelian Venugopal, membincangkan tentang M.A.D Youth Summit.