Awani Xtra (Episod 20) : Potensi di luar kemahiran akademik

Minggu ini Awani Xtra membincangkan potensi di luar kemahiran akademik, memberi penekanan terhadap pentingnya menguasai bidang lain selain akademik seterusnya mendalami peranan ibu bapa dalam mengenal potensi dan bakat anak-anak.