Tutup

Dokumen penting perlu ada versi Braille

Penyedia perkhidmatan disaran menyedia dokumen penting dalam dwi-tulisan versi Braille bagi memastikan Orang Kurang Upaya (OKU) penglihatan tidak menjadi mangsa manipulasi. Ikuti temubual bersama Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, Silatul Rahim Dahman.