GST akan dikenakan 0% bermula 1 Jun 2018

Kementerian Kewangan telah memutuskan bahawa Cukai Perkhidmatan dan Barangan (GST) akan diturunkan dari kadar biasa iaitu 6% ke 0% bermula 1 Jun 2018.