Tutup

Jumlah siswazah dapat kerja naik 300,000 orang 2018

Kadar pengangguran dalam kalangan siswazah bagi 2018 menunjukkan penurunan daripada 4.0 peratus kepada 3.9 peratus berbanding tahun sebelumnya. Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia mendedahkan bilangan siswazah yang bekerja naik kepada 3.99 juta orang berbanding 3.69 juta pada 2017. Jumlah tersebut sekaligus menyaksikan peningkatan seramai 300 ribu siswazah mendapat pekerjaan di negara ini bagi tempoh tersebut.