Kajian MA63 dijangka siap Jun 2019

Mesyuarat penyediaan laporan interim Perjanjian Malaysia (MA63) akan diadakan di Kota Kinabalu selama dua hari sehingga 24 April ini. Manakala kajian terhadap MA63 itu dijangka siap pada bulan Jun.