Kami bukan juruaudit Tabung Haji - EY

Ernst Young (EY) menafikan ia terlibat sebagai juruaudit Lembaga Tabung Haji (TH). Malah ia tidak mengeluarkan sebarang "laporan audit" berhubung penyata kewangan TH.