Tutup

Ke mana dana pelaburan RM20 juta disalurkan?

Menurut Kementerian Pembangunan Usahawan, dana pelaburan RM20 juta disalurkan kepada pembangunan kereta nasional baru. Projek ini diterajui Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia Bagi Teknologi Tinggi (MIGHT). Bersama Ketua Pegawai Eksekutif MIGHT, Datuk Dr Mohd Yusoff Sulaiman untuk penjelasan lanjut.