Tutup

Kempen keselamatan jalan raya: Harus meliputi kesedaran diri, kenderaan dan jalan raya

Bercakap mengenai memberi kesededaran kepada orang ramai mengenai keselamatan jalan raya, sudah pasti ia tidak tertakluk kepada individu sahaja , malah kenderaan dan faktor jalan raya juga harus diberikan perhatian. Menurut Timbalan Naib Canselor(HEP dan Alumni) UPM, Prof Dr Mohd Roslan Sulaiman, ketiga faktor ini sebenarnya menyumbang kepada kemalangan jalan raya.