Tutup

Keputusan wujud mahkamah khas tertakluk kepada senarai kes

Tidak akan ada perbahasan bagi Rang Undang-undang Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan) 2016 atau RUU 355 pada hari terakhir Dewan Rakyat hari ini. Ini susulan pembentangan usul oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said untuk menangguhkan mesyuarat Dewan Rakyat, setelah selesai usul dari Menteri Kewangan yang tersenarai di posisi pertama dalam Aturan Mesyuarat dan Usul-Usul.