Kerajaan akan pinda Akta berkaitan pemeriksaan cerun

Kerajaan akan meminda Akta jalan, parit dan bangunan 1974 (Pindaan) 2018 (Akta 133) pada sesi Sidang Dewan Rakyat akan datang bagi penguatkuasaan berkaitan pembinaan bangunan di kawasan cerun, kata Timbalan Perdana Menteri.