Kongres Kerangka Standard Bahasa Melayu

Pembangunan Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM) bagi menentukan tahap pemerolehan dan penguasaan Bahasa Melayu bertujuan untuk mengukur kecekapan dan kemahiran penggunaan Bahasa Melayu di Malaysia. Pembangunan KSBM itu adalah sebagai satu usaha utama dalam dasar memartabatkan Bahasa Melayu dan ia adalah satu langkah yang bijak. Bersama wartawan Wan Syamsul Amly di Kongres Kerangka Standard Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur.