Tutup

#MYAPEC2020: Bukan lagi soal kekayaan, tetapi kemakmuran yang inklusif

Kesatuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berperanan penting dalam mengurus persepsi negatif terhadap perdagangan dan pelaburan menerusi konsep 'Mengoptimum Potensi Manusia Menuju Masa Hadapan Kemakmuran Bersama'. Pengerusi Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan APEC 2020 dalam simposium bidang keutamaan APEC 2020, Hairul Yahri Yaacob berkata peranan tersebut dapat dilaksanakan menerusi kewujudan keseimbangan dalam perdagangan dan pelaburan selain penekanan terhadap keterangkuman kemakmuran yang adil di rantau ini.