Tutup

Pasukan khas untuk graduan menganggur

Semua pihak perlu duduk berbincang dan mendapatkan kesepakatan untuk menangani isu keboleh pasaran graduan tempatan. Menurut Timbalan Presiden MTUC, pasukan khas yang terdiri daripada pihak kerajaan, institusi pengajian tinggi, NGO dan pihak berkepentingan ini diyakini mampu menyelesaikan isu ini.