Tutup

Pembinaan kem atas dasar kepentingan politik

Campur tangan politik dan tiada dalam perancangan Malaysia ke sebelas antara punca Kementerian Pertahanan mengalami kerugian dalam urus niaga tukar tanah milik Kementerian Pertahanan. Tegas Pegawai Tugas-Tugas Khas Menteri Pertahanan Mohd Nasaie Ismail, pembinaan kem tersebut masih belum ada sebarang kontrak dimuktamadkan dan wujud bukti ia dibina atas dasar kepentingan politik.