Tutup

Rakyat lebih bimbang isu pekerja asing berbanding pendidikan

Pendidikan di Malaysia didokong oleh satu sistem yang baik dan boleh diguna pakai serta tidak perlu menjadi punca kebimbangan di kalangan warga Malaysia. Agensi Penyelidikan Pasaran Global, IPSOS dalam satu kaji selidik yang dikeluarkan hari ini mencatat tangga terendah dalam senarai 'What Worries Malaysia' atau 'Apa yang Merisaukan Malaysia'?