RUU Enakmen Keluarga Islam Selangor dilulus

RUU Enakmen Keluarga Islam Selangor dilulus Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor pada Rabu meluluskan Rang Undang-Undang Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (pindaan 2018). Ia antara lain menyelaraskan had umur minimum perkahwinan orang islam dari 16 ke 18 tahun di Selangor.