Transformasi Pos Malaysia selari perkembangan e-dagang negara

Dari surat kini mengendali barangan di dalam talian. Ledakan arus teknologi menjadikan Pos Malaysia Berhad pemain utama pasaran pengendalian industri e-dagang negara. Sekaligus membuka satu pasaran baharu bagi Pos Malaysia untuk berkembang maju setanding syarikat kurier lain.