Video  |  Terkini

Julai 28, 2017
Pihak berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) kenalpasti dua projek berimpak tinggi di Perak melalui rangka tindakan pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara 2016 ? 2025 atau Bl...