Bank Negara Malaysia (BNM) mengumumkan dividen sebanyak RM2.5 bilion kepada kerajaan bagi tahun 2018.

"Seperti yang diaudit dan disahkan oleh Ketua Audit Negara, kedudukan kewangan BNM kekal kukuh pada tahun 2018," katanya dalam Laporan Tahunan 2018 yang dikeluarkan di sini, hari ini.

Aset BNM berjumlah RM447.6 bilion, dengan keuntungan bersih sebanyak RM7.5 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis, 2018.