KUALA LUMPUR:Kadar jangka pendek dijangka kekal stabil minggu hadapan susulan operasi Bank Negara Malaysia (BNM) untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada pasaran kewangan.

Bagi minggu ini, purata kadar faedah semalaman Islam kekal pada 1.73 peratus, manakala kadar satu, dua serta tiga minggu masing-masing berada pada 1.78 peratus, 1.81 peratus dan 1.86 peratus.

Untuk minggu yang baru berakhir, BNM campur tangan setiap hari bagi mengurangkan lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan dengan menjalankan tender pasaran wang konvensional, tender pasaran wang Murabahah dan tender repo terbalik.

BNM juga menerbitkan tender lelongan matang pelbagai Islam (iRMA), tender Qard dan tender lelongan matang pelbagai pasaran wang (RMA).

Jumlah lebihan mudah tunai dalam sistem konvensional bagi minggu ini merosot kepada RM26.01 bilion berbanding RM34.30 bilion yang dicatatkan pada minggu sebelumnya, dan dalam sistem Islam, ia menguncup kepada RM19.10 bilion daripada RM22.10 bilion.

-- BERNAMA