KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia Bhd telah menyediakan semua keperluan penyenaraian dan peraturan perniagaan sedia ada dalam Bahasa Malaysia (BM), sejajar dengan usaha kerajaan untuk memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai kaedah bagi menjalin perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini.

Selain itu, keperluan penyenaraian yang diterjemahkan dan peraturan perniagaan dalam BM adalah sebahagian daripada usahanya untuk menggalakkan keterangkuman serta akses yang lebih besar di kalangan peserta pasaran dan pelabur.

"Terjemahan Kehendak-kehendak Penyenaraian dan Kaedah-kaedah Perniagaan sedia ada ke Bahasa Malaysia adalah bersesuaian dengan kepelbagaian latar belakang para peserta pasaran dan pelabur kami.

"Ia akan memudahkan lagi pemahaman, akses serta pematuhan terhadap kaedah-kaedah yang ditetapkan Bursa Malaysia," kata Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Muhamad Umar Swift dalam satu kenyataan pada Selasa.

Kehendak-kehendak Penyenaraian dan Kaedah-kaedah Perniagaan yang diterjemahkan kini boleh didapati di laman sesawang Bursa Malaysia melalui pautan-pautan berikut:

i. Kehendak-kehendak Penyenaraian:

https://www.bursamalaysia.com/bm/regulation/listing_requirements/main_marke t/listing_requirement

ii. Kaedah-kaedah Sekuriti:

https://www.bursamalaysia.com/bm/regulation/securities/rules_of_bursa_malaysi a_securities

iii. Kaedah-kaedah Derivatif:

https://www.bursamalaysia.com/bm/regulation/derivatives/rules_of_bursa_malay sia_derivatives

iv. Kaedah-kaedah Bursa Malaysia Bonds Berhad:

https://www.bursamalaysia.com/bm/regulation/bonds/rules_of_bursa_malaysia_bonds

v. Kaedah-kaedah Labuan International Financial Exchange Inc.:

https://www.bursamalaysia.com/bm/regulation/lfx/rules_of_lfx

-- BERNAMA