KUALA LUMPUR: Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan 2022 setakat 15 Ogos mencatat peningkatan sehingga 50.35 peratus berbanding 26.4 peratus pada 15 April lalu.

Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu dimaklumkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Pemantauan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) bilangan 2 Tahun 2022 yang dipengerusikannya pada Jumaat dan turut dihadiri menteri-menteri kanan, ketua jabatan serta agensi.

"Semua kementerian digesa meningkatkan prestasi perbelanjaan. Peruntukan yang tidak dibelanjakan perlu diserahkan kembali kepada Kementerian Kewangan untuk diagihkan semula kepada kementerian-kementerian yang memerlukan," katanya dalam kenyataan di sini, pada Jumaat.

Menurut Perdana Menteri lagi, Jawatankuasa Tertinggi Pemantauan RMK12 dan Jawatankuasa Pemudahcara Pelaksanaan Projek Pembangunan Negara (JP4N) akan terus meneliti isu serta cabaran semasa bagi mempercepat pelaksanaan projek pembangunan dalam tempoh RMK12 demi manfaat Keluarga Malaysia.

Selain itu, katanya, mesyuarat turut bersetuju supaya Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri (EPU JPM) menyediakan Kajian Separuh Penggal RMK12 bagi meneliti dan menyemak semula dasar serta sasaran sedia ada agar matlamat pembangunan yang disasarkan dapat dicapai dan proses itu akan bermula dari September tahun ini hingga September 2023.

"Selaras dengan sasaran untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan pada tahun 2025, mesyuarat bersetuju untuk membuat pemantauan rapi dan berterusan ke atas pencapaian indikator utama dan memastikan pelaksanaan intervensi yang perlu ekoran ketidaktentuan ekonomi dunia, konflik geopolitik yang mempengaruhi kenaikan inflasi serta perubahan struktur ekonomi negara yang perlahan," tambahnya.

Beliau memberitahu, Malaysia telah menjadi negara menua pada tahun 2021 dan dijangka menjadi negara tua pada tahun 2044.

Negara menua katanya, ditakrifkan sebagai populasi yang berumur 65 tahun ke atas mencapai tujuh peratus daripada jumlah populasi, manakala negara tua ditakrifkan sebagai populasi yang berumur 65 tahun ke atas mencapai 14 peratus daripada jumlah populasi.

Sehubungan itu, katanya, mesyuarat bersetuju dengan mekanisme mengarus perdana agenda negara menua dan penyediaan satu blueprint Agenda Negara Menua (ANM) yang akan diselaraskan oleh EPU, JPM.

Tambahnya lagi, kerajaan komited dalam mencapai matlamat sifar miskin tegar menjelang penghujung tahun 2025 menerusi Program Pembasmian Kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia (BMTKM) yang telah mula pada akhir bulan April 2022 bagi Fasa 1 yang melibatkan 80 lokaliti dan kira-kira 5,000 Ketua Isi Rumah (KIR) secara rintis.

Pelaksanaan BMTKM ujarnya, akan menggunakan pendekatan baru yang lebih holistik, bersepadu dan berfokus dengan tumpuan kepada aktiviti penjanaan pendapatan dalam kalangan KIR miskin tegar secara mampan.