Dua pertiga daripada pertumbuhan penggunaan di Asia Tenggara pada 2030 akan datang daripada perbelanjaan yang meningkat.

Menurut kajian McKinsey yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia, satu pertiga daripada pertumbuhan penggunaan pula akan datang daripada pertumbuhan populasi.

Tambahnya, corak pertumbuhan penggunaan ini tidak sekata di Asia Tenggara dan syarikat harus mengenal pasti sasaran pengguna mereka.

Ini termasuk apa yang dibeli dan di mana mereka tinggal.

Di dalam populasi dunia yang semakin lanjut usia, Asia Tenggara masih mendapat manfaat daripada pertumbuhan populasi dan KDNK.

Kajian tersebut turut mendapati kumpulan yang harus diberi perhatian adalah 20 juta penduduk Asia Tenggara berumur 60 tahun ke atas pada 2030.

Menurutnya, ini adalah pasaran pengguna yang penting dalam 15 tahun akan datang.

Dalam masa sama, pertumbuhan pengguna dalam tempoh itu akan turut tertumpu kepada bandar-bandar utama.

Jumlah isi rumah yang mampu berbelanja lebih akan turut meningkat dua kali ganda dengan Indonesia menyaksikan kumpulan penggunaan yang akan terus tumbuh.

Kajian turut mendapati lima bandar utama dengan penggunaan yang tinggi ialah Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapura dan Bangkok.