KUALA LUMPUR: Seramai 12 pensyarah Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah tersenarai sebagai "Top 2% Scientist" di seluruh dunia dalam pelbagai bidang dan disiplin oleh Universiti Stanford.

Pemangku Naib Canselor UMP yang dipilih, Professor Datuk Dr Yuserrie Zainuddin berkata ia dianggap sebagai pengiktirafan yang akan memacu interaksi antara penyelidik tempatan dan antarabangsa bersama-sama dengan industri, yang bertujuan untuk meneruskan kecemerlangan akademik.

"Ia akan membuka jalan untuk menjalankan penyelidikan dan mewujudkan peluang untuk menyelesaikan masalah global.

"Pelbagai kejayaan yang dicapai oleh pelajar dan kakitangan UMP telah melonjakkan imej universiti ke tahap yang membanggakan dari segi pendidikan tinggi global.

"UMP akan sentiasa berusaha untuk mengukuhkan peranannya sebagai universiti teknologi di bawah Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) dan meletakkan dirinya untuk menyumbang ke arah pembangunan masyarakat dan negara," katanya sambil mengucapkan tahniah kepada penyelidik UMP.

Sementara itu, Yuserrie berkata Pelan Strategik UMP 2016-2020 telah mencapai pelbagai pengiktirafan dan kejayaan di peringkat domestik dan global.

Beliau berkata pelan strategik itu telah meletakkan UMP di landasan yang betul ke arah mencapai kejayaan secara berterusan dengan enam objektif strategik iaitu kecemerlangan TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional) peringkat tinggi, inovasi dengan kerjasama industri, pemerkasaan teknologi berimpak tinggi, kelestarian kewangan, kecemerlangan ekosistem universiti dan keusahawanan siswazah.

"UMP akan terus meningkatkan usaha dalam penyelidikan dan inovasi sebagai sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan keupayaan teknologi UMP melalui bilangan ciptaan dan penemuan atau teknologi berimpak tinggi yang akan memberi manfaat kepada masyarakat," katanya lagi.

12 pensyarah UMP yang disenarai oleh universiti berprestij yang berpangkalan di Amerika Syarikat ialah Profesor Dr Rizalman Mamat, Profesor Madya Dr Wan Azmi Wan Hamzah, Profesor Dr Md. Maksudur Rahman Khan, Profesor Ts. Dr Md. Mustafizur Rahman dan Ts. Dr Norazlianie Sazal (semuanya dari Kolej Kejuruteraan), Dr Sudhakar Kumarasamy dan Profesor Madya Ir. Ts. Dr K. Kumaran (kedua-duanya dari fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif).

Yang lain ialah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan &Inovasi) UMP Profesor Ts. Dr Kamal Zuhairi Zamli dan Profesor Madya Dr Md. Arafatur Rahman (kedua-duanya dari Fakulti Pengkomputeran), Profesor Dr Jose Rajan (Fakulti Sains Industri dan Teknologi) dan Profesor Datuk Ts. Dr Zularisam Ab. Wahid (fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam).

Turut berada dalam senarai ialah Allahyarham Profesor Datuk Dr Mashitah Mohd. Yusoff, yang meninggal dunia pada 24 Jan tahun lepas. Beliau sebelum ini berkhidmat di fakulti Sains dan Teknologi Industri.

"Top 2% Scientist" dunia adalah pangkalan data besar yang dicipta oleh pakar di Universiti Stanford yang menyenaraikan semua saintis yang paling banyak disebut dari bidang yang berbeza ke kedudukan yang mencukupi.