Apa itu Halal?

Halal berasal daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh Hukum Syarak. Takrif Halal mengikut Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan “Halal”) 1975 adalah seperti berikut:

Apabila digunakan berhubung dengan makanan dalam apa-apa juga bentuk dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan sebagai suatu perihal dagangan atau sebagai sebahagian daripada suatu perihal dagangan yang dipakai bagi makanan itu, perbahasaan-perbahasaan ‘Halal’, ‘Ditanggung Halal’ atau ‘Makanan Islam’ atau apa-apa perbahasaan lain yang menunjukkan atau mungkin difahamkan sebagai menunjukkan bahawa orang-orang Islam adalah dibenarkan oleh agama mereka memakan makanan itu maka perbahasaan itu hendaklah mempunyai erti yang berikut, iaitu makanan yang berhubung dengan perbahasaan atau perbahasaan-perbahasaan itu digunakan:


Apakah logo Halal?

Logo halal bermaksud logo yang dikeluarkan oleh JAKIM/ JAIN/ MAIN dan mengandungi:

Halal Logo

Siapa yang layak memohon Sijil Pengesahan Halal?


Bagaimana memohon Sijil Pengesahan Halal?

Permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat nasional dan antarabangsa hendaklah memohon secara terus kepada Hab Halal, JAKIM melalui permohonan secara online.

Bagi pasaran di peringkat pasaran tempatan, permohonan hendaklah dipohon terus kepada JAIN/MAIN mana yang berkenaan.

Kenapa permohonan Sijil Pengesahan Halal ditolak?

Pemohonan akan ditolak bagi perkara-perkara berikut:Apa yang diperlukan untuk mendapatkan Sijil Pengesahan Halal?

Keperluan Umum Pensijilan Halal:Apakah kod etika pekerja dan amalan kesihatan yang baik?1. Sebelum memulakan aktiviti pengendalian makanan;
2. Selepas menggunakan tandas;
3. Selepas mengendalikan bahan mentah atau bahan yang tercemar dan sebagainya.
Sumber: http://www.halal.gov.my