Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) hari ini mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak 7.25 sen seunit serta bonus 0.50 sen seunit bagi skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015.

Berikut adalah pengagihan dividen dan bonus ASB dari tahun 1990 - 2015:

Dividen dan bonus ASB dari tahun 1990 - 2015