KUALA LUMPUR: Terdapat ketidaksamaan antara keinginan pekerja dan kesediaan majikan dalam memberikan latihan bagi meningkatkan tahap kemahiran.

Menurut Ketua Pegawai Program Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp), Soffian Amin, daripada 97 peratus pekerja yang menyatakan kemahuan untuk tambah baik kemahiran, hanya 36 peratus sahaja yang menerima latihan yang diperlukan.

“Kita dapati terdapat ketidaksamaan antara syarikat dan pekerja. Ini kerana, sekiranya kita lihat kepada laporan baru-baru ini daripada Randstad, 97 peratus daripada responden yang merupakan pekerja yang menunjukkan minat untuk membangunkan diri mereka menerusi peluang latihan dan pembelajaran.

“Laporan yang sama juga menunjukkan 4 daripada 5 responden menyatakan latihan meningkatkan kemahiran yang mereka jalani merupakan perkara yang penting dalam pembangunan diri mereka, kerana ia memberikan kemahiran baharu.

“Pun begitu, berdasarkan kepada data yang kita ada, hanya 36 peratus daripada responden yang menerima latihan secukupnya,” katanya dalam program Agenda AWANI.

Soffian menjelaskan, trend ini berlaku kepada majikan yang tidak melihat latihan sebagai suatu perkara yang penting berbanding nilainya kepada pekerja mereka.

Ini kerana, jelasnya, terdapat dikotomi antara kepentingan pembangunan diri pekerja dan pembangunan organisasi.

“Kebiasaannya, majikan cenderung menghantar pekerja menyertai latihan yang memberikan manfaat kepada organisasi, sedangkan sebagai individu kita mencari latihan yang memberi manfaat kepada diri sendiri.

“Ini antara perkara yang sentiasa menjadi cabaran dalam pasaran apabila menyentuh mengenai membangunkan bakat tempatan,” katanya.

Sehubungan itu, HRD Corp, kata beliau, mengambil pendekatan melabur semula dalam teknologi bagi memastikan proses latihan yang ditawarkan berlangsung lebih pantas.

Beliau berkata, pendekatan itu diambil bagi menggalakkan lebih banyak majikan menghantar pekerjanya menyertai kursus-kursus kemahiran.

“Ini juga menggalakkan penggunaan levi. Tiada manfaatnya memungut jumlah levi yang tinggi sekiranya kutipan tersebut digunakan untuk perkara lain. Ini adalah kerana, tujuan pungutan levi adalah untuk melatih rakyat Malaysia supaya kemahiran ditingkatkan,” tambahnya lagi.

HRD Corp kini memberikan perkhidmatan kepada kira-kira 85,000 majikan, syarikat dan perniagaan di Malaysia.