FoE di bawah kelolaan UNICEF dan UNFPA mengkaji tentang impak segera dan secara langsung COVID-19 terhadap sosio-ekonomi, denga memberi lebih fokus kepada kesesuaian, kecukupan dan kebolehcapaian dasar-dasar utama untuk mengurangkan impak COVID-19 dan perkhidmatan sosial lain yang penting untuk kumpulan rentan ini.