KUALA LUMPUR : Kerajaan akan mengambil pendekatan secara holistik dalam menangani isu seperti pengangguran dan kebolehpasaran yang melibatkan para belia di negara ini.

Usaha secara menyeluruh itu akan dilaksana dengan melibatkan pelbagai pemegang taruh di peringkat kementerian, jabatan dan agensi.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu belia seharusnya diarusperdanakan ke semua sektor berkaitan.

"Saya berharap semua pemegang taruh dapat diselaraskan dalam menjayakan hasrat kerajaan seperti tergaris dalam Dasar Belia Malaysia (DBM) dan Model Pembangunan Belia Madani 2030," katanya.

Ujar beliau, antara isu atau cabaran utama yang menjadi keresahan belia ialah isu pekerjaan dan pengangguran.

Oleh yang demikian, menerusi mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Belia yang dipengerusikan oleh beliau pada Isnin telah membincangkan tentang langkah-langkah meningkatkan kebolehpasaran belia melalui bidang keusahawanan dan latihan kemahiran seperti TVET.

Ujar beliau, ini selepas skor Indeks Belia Malaysia (IBM) pula mendapati belia masih kurang mengikuti perkembangan aktiviti politik, kenegaraan dan demokrasi.

Beliau berkata demikian dalam perkongsian di laman media sosialnya pada Isnin.