Isu perumahan mampu milik menjadi kebimbangan utama di kalangan isi rumah menjelang 2020.

Menurut Laporan Ekonomi 2020, pada separuh tahun pertama 2019, sejumlah 32,810 unit kediaman bernilai lebih RM19.8 bilion kekal tidak terjual (NAPIC 2019).

Kesilapan ini disebabkan harga hartanah yang semakin meningkat daripada pendapatan isi rumah. Institut Penyelidikan Khazanah (2019) melaporkan dari 2012 sehingga 2014, harga rumah median meningkat 23.5 peratus, dari RM175,000 kepada RM280,000.

Sementara pendapatan isi rumah meningkat pada kadar yang lebih perlahan sebanyak 11.7 peratus.

Walaupun pelbagai program yang dilaksanakan untuk pembangunan ekonomi Bumiputera, penglibatan masyarakat masih kurang dalam pelbagai aspek.

Secara keseluruhan, usahawan Bumiputera menghadapi kekangan kewangan yang mengehadkan potensi pelaburan mereka dalam perniagaan.

Lebih-lebih lagi, purata pendapatan isi rumah bulanan Bumiputera pada 2016 adalah RM6,267, lebih rendah daripada Cina (RM8,750) dan India (RM7,150) (DOSM, 2017).

Sementara itu, graduan Bumiputera mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai termasuk kemahiran interpersonal yang lemah dan kekurangan kemampuan berbahasa Inggeris.

Di samping itu, terdapat ketidaksesuaian antara kemahiran yang diperlukan oleh industri dan kelayakan yang diperoleh oleh graduan Bumiputera.

Pada masa yang sama, penyertaan Bumiputera dalam pekerjaan mahir dan profesional, terutamanya di peringkat membuat keputusan dan pengurusan masih rendah.

Pada tahun 2018, pekebun kecil menyumbang kira-kira 99 peratus daripada 784,230 pemain dalam kumpulan komoditi.

Namun, harga komoditi rendah yang berpanjangan mempengaruhi kehidupan pekebun kecil secara negatif.

Dalam tempoh lapan bulan pertama tahun 2019, purata harga getah adalah RM5.85 sekilogram (kg), lebih tinggi daripada 2018 (Januari-Ogos: RM5.51) tetapi jauh lebih rendah daripada harga purata RM7.51 dalam tempoh sama pada 2017.

Sementara itu, harga purata minyak sawit dalam tempoh lapan bulan pertama tahun 2019 adalah RM1,992 setan, jauh lebih rendah daripada harga purata pada 2018 (RM2,362).

Tambahan pula, permintaan untuk produk minyak sawit terjejas oleh kempen negatif di negara maju, terutamanya EU, dengan menimbulkan risiko penurunan industri.

Dari segi pengeluaran getah, walaupun pekebun kecil mengusahakan lebih dari 90 peratus, rata-rata hasil perhektar adalah 9 peratus lebih rendah dari bidang perkebunan.

Prestasi yang kurang baik adalah disebabkan oleh kurangnya akses kepada bahan-bahan penanaman yang berkualiti tinggi dan pengetahuan mengenai amalan pra-pasca penuaian yang terbaik.

Selain itu, pengembangan teknologi berkembang dengan pesat sehingga negara-negara perlu menyesuaikan diri dengan trend yang berubah-ubah.

Bagaimanapun, penerapan teknologi, terutamanya di kalangan SME masih rendah di negara ini.

Tahap penyelidikan yang rendah, akses yang tidak mencukupi kepada kumpulan bakat, dan kekurangan modal untuk perancangan strategik dan penggunaan teknologi adalah faktor utama yang menghalang penggunaan teknologi.

Di samping itu, persekitaran yang kondusif diperlukan untuk automasi dan penggunaan kandungan kreatif, pembuatan pintar dan Internet untuk segalanya (IoT) dan elemen penting IR 4.0.

Kekurangan kandungan berkaitan teknologi dalam kurikulum sekolah juga menghalang perkembangan bakat untuk pekerjaan di masa hadapan.